Psicoteràpia per a adults

Amb la Psicoteràpia d’indagació profunda, prenem consciència de les creences limitants, alliberem emocions i pensaments negatius i canviem patrons de comportament, amb resultats objectius des del primer mes de teràpia.

Psicología
Online

Tens problemes de temps, d’horaris, dificultats per desplaçar-te o esta a molta distància? Tenim la solució, és molt senzill. Connectat des d’on vulguis!
1-Connectat a l’ordinador.
2-Selecciona una hora de visita.
3-Fes efectiu el pagament.
4-Entra a la Sala Vedika.
5-Comencem la terapia.
Sessió de 60’

CONTACTA AMB NOSALTRES

Psicoterapia
Individual

Ansietat, crisis d’angoixa, depressió, estrès, obsessions, addiccions, fòbies o pors?
Amb la nostra Metodología de Psicoteràpia amb Relaxació terapéutica, aconseguim una disminució efectiva de la simptomatologia, al cap de tres mesos de terapia,
observant una millora del Benestar de la persona, des del primer mes.
Evitant en molts casos,
la presa de medicació.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Terapia de Parella

La terapia, està enfocada a augmentar la comprensió de la relació, d’un mateix i de l’altre. Posant èmfasis en la comunicación, l’acceptació, l’escolta empática, per la resolució del conflicte.
Alternem les sesions amb terapia individual, quan és necessari aprofundir en algun aspecte personal. La terapia de parella, aporta en tots els casos, creixement personal.
Sessió de 90’

CONTACTA AMB NOSALTRES

Psicoterapia Grupal

El grup com a facilitador dels processos de canvi: es a través de la mirada d’un altre significatiu, que ens relacionem, coneixem, expressem i empatitzem. Amb el grup d’iguals: creixem, compartim, entenem, aprenem i gestionem conflictes personals i relacionals. La Psicoterapia de Grup, ens brinda l’oportunitat d’apendre uns dels altres, en un entorn segur i de confiança. Grup d’adolescents, Grup de Pares i Mares

CONTACTA AMB NOSALTRES