Psicologia Infantil i Juvenil

Psicologia
Infantil

A través de la Psicologia, la terapia de Joc, l’avaluació Psicològica, el massatge infantil i el vincle terapèutic, acompanyem al nen, ajudant-lo a la superació del conflictes relacionals, emocionals i/o comportamentals, generadors del malestar.
Fem una avaluació a l’inici i al final de la terapia i quan és convenient, treballem conjuntament amb el nen, l’escola
i la familia.
Sessió de 45’

CONTACTA AMB NOSALTRES

Psicologia per a Joves i Adolescents

Fem una Avaluació Psicològica dels aspectes emocionals i de conducta del jove. Si l’escola o sol•licita, fem un informe, ens hi posem en contacte i treballem conjuntament.
Si hi ha, presencia de simptomatologia ansiosa, dèficit d’atenció, depressió, insomni, obsessions i/o pors, integrem la Relaxació terapèutica amb la Psicoteràpia, facilitant la disminució de la simptomatologia, sense medicació.
Sessió de 60’

CONTACTA AMB NOSALTRES