Avís legal

Avís legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular del domini web www.vedikapsicologia.com és Meritxell Fatjó Magem , amb domicili a aquests efectes en C / St Gervasi de Cassoles 37 entr 3r , nombre de CIF 46339299A

usaris

L’accés i / o ús d’aquest portal de www.vedikapsicología.com , atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

www.vedikapsicologia.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Meritxell Fatjo Magem o als seus llicenciants als quals l’Usuari pugui tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Vedika Psicologia ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.vedikapsicologia.com , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Vedika Psicologia es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes , pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Vedika Psicologia no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Política de privadesa

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça del titular dels fitxers. Podeu trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.

Protecció de dades

Vedika Psicologia compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de d